BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg na 5

dni

Godz.

Minut

Sekund

Wordloppet

Bieg Piastów

Bieg Piastów w Worldloppet20 biegów, 4 kontynenty, 110 tysi?cy zawodników, 18 tysi?cy paszportów Worldloppet - jedna PASJA! Oto Worldloppet International Ski Federation - Wordloppet Mi?dzynarodowa Federacja Narciarska, do której od 2008 roku nale?y Bieg Piastów.


Worldloppet powsta?o w 1978 roku w Szwecji. Zrzesza biegi narciarskie z Europy, Azji, Ameryki Pó?nocnej i Po?udniowej oraz Australii.
G?ówne cele Wordloppet to globalna promocja maratonów narciarskich, co odbywa si? si? dba?o?? o wysoki poziom organizacyjny, dost?pno?? dla wszystkich, udzia? zawodników ze ?wiatowej elity oraz regularno?? i kontynuacj? - ka?dy bieg musi mie? swoj? tradycj? i sta?y termin.

16 biegów ma status cz?onków pe?noprawnych Worldloppet, a cztery stowarzyszonych. Bieg Piastów nale?y do pierwszej grupy, czyli spe?nia wszystkie warunki przyj?cia. Starania o trwa?y przez wiele lat.

Uczestnicy biegów Worldloppet mog? kupowa? paszporty i zbiera? w nich stemple potwierdzaj?ce dotarcie do mety. Gdy ukończ? dziesi?? ró?nych biegów, w tym co najmniej jeden na innym kontynencie, przys?uguje im prawo do tytu?u Master Wordloppet oraz pami?tkowego medalu i dyplomu.

Mo?na zosta? Masterem Z?otym i Masterem Srebrnym. Pierwszy tytu? zdobywa si? po ukończeniu dziesi?ciu biegów d?ugich, a drugi - krótkich. Mo?na mie? dwa paszporty i stara? si? o dwa takie tytu?y jednocze?nie.

Przydatne linki:

STRONA WORLDLOPPET
STATYSTYKA PASZPORTÓW
LISTA POLSKICH MASTERSÓW

Relacje ze startów w Wordloppet:

Adam Andrzej Fija?kowski w Worldloppet
Michoniowie byli pierwsi
 

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 永安市| 枣庄市| 平凉市| 昌乐县| 崇左市| 南城县| 盖州市| 江油市| 民县| 甘德县| 蒙城县| 小金县| 沙湾县| 西乌珠穆沁旗| 高州市| 金川县| 龙口市| 梅河口市| 平邑县| 九龙坡区| 西和县| 新津县| 平舆县| 平原县| 静宁县| 虞城县| 襄垣县| 县级市| 常熟市| 旺苍县| 治多县| 高邑县| 随州市| 扶绥县| 德格县| 康定县| 松潘县| 常宁市| 安新县| 巢湖市| 中阳县|