BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg na 5

dni

Godz.

Minut

Sekund

Wordloppet

Bieg Piastów

Bieg Piastów w Worldloppet20 biegów, 4 kontynenty, 110 tysi?cy zawodników, 18 tysi?cy paszportów Worldloppet - jedna PASJA! Oto Worldloppet International Ski Federation - Wordloppet Mi?dzynarodowa Federacja Narciarska, do której od 2008 roku nale?y Bieg Piastów.


Worldloppet powsta?o w 1978 roku w Szwecji. Zrzesza biegi narciarskie z Europy, Azji, Ameryki Pó?nocnej i Po?udniowej oraz Australii.
G?ówne cele Wordloppet to globalna promocja maratonów narciarskich, co odbywa si? si? dba?o?? o wysoki poziom organizacyjny, dost?pno?? dla wszystkich, udzia? zawodników ze ?wiatowej elity oraz regularno?? i kontynuacj? - ka?dy bieg musi mie? swoj? tradycj? i sta?y termin.

16 biegów ma status cz?onków pe?noprawnych Worldloppet, a cztery stowarzyszonych. Bieg Piastów nale?y do pierwszej grupy, czyli spe?nia wszystkie warunki przyj?cia. Starania o trwa?y przez wiele lat.

Uczestnicy biegów Worldloppet mog? kupowa? paszporty i zbiera? w nich stemple potwierdzaj?ce dotarcie do mety. Gdy ukończ? dziesi?? ró?nych biegów, w tym co najmniej jeden na innym kontynencie, przys?uguje im prawo do tytu?u Master Wordloppet oraz pami?tkowego medalu i dyplomu.

Mo?na zosta? Masterem Z?otym i Masterem Srebrnym. Pierwszy tytu? zdobywa si? po ukończeniu dziesi?ciu biegów d?ugich, a drugi - krótkich. Mo?na mie? dwa paszporty i stara? si? o dwa takie tytu?y jednocze?nie.

Przydatne linki:

STRONA WORLDLOPPET
STATYSTYKA PASZPORTÓW
LISTA POLSKICH MASTERSÓW

Relacje ze startów w Wordloppet:

Adam Andrzej Fija?kowski w Worldloppet
Michoniowie byli pierwsi
 

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 保定市| 邯郸市| 深泽县| 延津县| 阿克陶县| 邵东县| 财经| 铜川市| 通榆县| 普兰县| 通河县| 儋州市| 克什克腾旗| 东阳市| 丁青县| 永宁县| 金华市| 维西| 泰安市| 广西| 务川| 宁波市| 库车县| 天柱县| 巩义市| 左贡县| 惠水县| 沭阳县| 华亭县| 东兴市| 色达县| 焦作市| 宁国市| 公主岭市| 报价| 临高县| 外汇| 上林县| 应城市| 黄骅市| 丰顺县|