BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Sztafeta

Data

Icons

25.01.2020

Miejsce

Icons

Jakuszyce

Przewy?szenie

Icons

+ - 104 M

Dystans

Icons

4x5.5 km

Technika

Icons

Klasyczna i dowolna

Wydanie numeru

Icons

24.01.2020 r. i 25.01.2020 r.

Mapa trasy

Wkrótce

Sztafeta

25 stycznia 2020 (start o godz. 10:00) po raz trzeci zapraszamy na sztafet? narciarsk? w Polsce, otwart? dla wszystkich! Dwie pierwsze zmiany technik? klasyczn?, dwie kolejne: dowoln?. Na Dolnym i Górnym Dukcie. Ka?dy zawodnik przebiegnie 5.5 kilometra. Ka?dy da rad?!

Klasyfikacje open, m?ska, damska i mieszana. Mile widziane dru?yny z?o?one z przyjació? i znajomych, reprezentacje klubów i stowarzyszeń, jak i firm oraz instytucji. Mamy nadziej?, ?e Sztafeta Piastów b?dzie wydarzeniem nie tylko sportowym, ale tak?e towarzyskim i integracyjnym!
Zapraszamy do udzia?u!

 

Wizualizacja startu: 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby w wieku co najmniej 16 lat, którzy op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: regulamin
 • Zg?oszenia na Sztafet? Piastów przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej przez kapitana dru?yny, poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu DotPay w panelu zg?oszeń internetowych. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 • Op?ata startowa: 300 z? od sztafety

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • 4 numery startowe (z numerem zmiany)
 • pakiet startowy
 • medal pami?tkowy po ukończeniu biegu
 • ubezpieczenie NW
 • posi?ek regeneracyjny na mecie
 • profesjonaln? obs?ug? medyczn?
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • przygotowanie i dok?adne oznakowanie trasy oraz jej zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariusze

Pakiety startowe dru?yny odbieraj? wy??cznie kapitanowie dru?yn w Biurze Zawodów. Szczegó?y w regulaminie.
 

ZOBACZ FILM


 

Wydawanie pakietów startowych

Jakuszyce, przy biurze Stowarzyszenia Bieg Piastów
24.01.2020 r. 9:00 - 16:00
25.01.2020 r. 8:00 – 9:45
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.

 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 河北省| 秦皇岛市| 游戏| 遵化市| 西平县| 光山县| 九龙县| 千阳县| 长垣县| 磴口县| 中超| 陵川县| 江孜县| 同心县| 庆安县| 乌兰察布市| 会泽县| 长子县| 武宣县| 阜宁县| 婺源县| 德化县| 黄龙县| 双峰县| 赤壁市| 建水县| 浦东新区| 澳门| 吴旗县| 色达县| 兴义市| 张家界市| 绥阳县| 陵川县| 铁岭县| 玉屏| 牟定县| 交城县| 方正县| 天峨县| 车致|