BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Ski Team Hybrid Tour

Data

Icons

28.09.2019

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 870 m

Dystans

Icons

MEGA

Technika

Icons

MTB

Wydanie numeru

Icons

27-28.09.2019

Mapa trasy

Ski Team Hybrid Tour

Dwadzie?cia miejsc na wy?cig na dystansie MEGA na rowerach hybrydowych! Oczywi?cie w ramach Rowerowego Biegu Piastów. Z osobnymi zapisami, startem i klasyfikacj?. Przede wszystkim jednak, ta cz??? zawodów b?dzie mie? charakter rekreacyjny.

Rower hybrydowy trzeba mie? swój, ale je?li kto? go nie ma, b?dzie móg? po?yczy?. W formularzu rejestracyjnym mo?na zaznaczy? ch?? wypo?yczenia roweru hybrydowego. Uwaga: ilo?? rowerów hybrydowych do wypo?yczenia jest ograniczona.

Co to za rower? "
Gdy si?a mi??ni nóg to za ma?o, wesprzyj si? elektrycznym nap?dem! Rowery hybrydowe z naszej oferty pozwalaj? na jazd? z wykorzystaniem niewielkiego silnika. To nieoceniona pomoc podczas d?ugich wypraw, czy przy codziennych dojazdach do pracy. W ofercie dost?pne s? modele z ró?nymi modelami akumulatorów, co pozwala na dostosowanie do w?asnych potrzeb, umiej?tno?ci. Posiadaj? wysokiej klasy osprz?t, pozwalaj?cy na bezpieczn? jazd? w ka?dych warunkach" - czytamy na stronie Sponsora Technicznego Rowerowego Biegu Piastów.

Wi?cej: https://skiteam.pl/1054-rowery-elektryczne---hybrydowe

http://cube.pl/

Zapraszamy do udzia?u! zapisy
Podczas imprezy, do dyspozycji zawodników, b?d? udost?pnione, bezp?atnie testowe rowery hybrydowe marki CUBE. Osoby chc?ce skorzysta? z rowerów testowych powinny zg?osi? tak? informacj? na biuro@www.uzqfzdi.tw.

Uwaga ! Ilo?? rowerów  jest ograniczona

 
 

Profil Trasy
GPX do pobrania

Op?aty startowe 

 
do 27 WRZE?NIA 2019 28 WRZE?NIA 2018
90 z? 110 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby, które w dniu startu b?d? mia?y ukończone 14 lat, op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Wzór o?wiadczenia o zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego na start osoby niepe?noletniej: ZGODA
 • Start o godz. 9.30
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulamin zawodów i zobowi?zany jest do jego przestrzegania.
 • Zg?oszenia przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzezformularz zg?oszeniowy umieszczony na  stronie www.www.uzqfzdi.tw i www.datasport.pl do wyczerpania limitu.
 • Zg?oszenia telefoniczne nie b?d? przyjmowane.
 • Zg?oszenie zawodnika b?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty.
 • W przypadku odbioru numeru startowego za inn? osob?, nale?y okaza? dowód to?samo?ci oraz przedstawi?
  wype?nion? zgod? na odbiór pakietu startowego, zgoda na odbiór pakietu .
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • pami?tkowy medal,
 • punkty od?ywcze na trasie i mecie,
 • posi?ek regeneracyjny na mecie,
 • profesjonalnie oznakowan? i zabezpieczon? tras?,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • elektroniczny dyplom do pobrania,
 • mo?liwo?? bezp?atnego zaparkowania samochodu w dniu zawodów,
 • ubezpieczenie NW,
 • pakiet startowy
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie,
 • elektroniczny pomiar czasu.

ZOBACZ FILM

 

 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit , Ul. Mickiewicza 21, Szklarska Por?ba
27.09.2019 pi?tek godz. 12-20
28.09.2019 sobota godz. 7-9:15
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.
 

sponsor techniczny

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 菏泽市| 安徽省| 登封市| 衡南县| 水城县| 萨迦县| 昆明市| 苍梧县| 乐陵市| 营口市| 麻阳| 沙坪坝区| 大渡口区| 安庆市| 甘肃省| 宝兴县| 东乡| 永新县| 墨玉县| 霍山县| 青海省| 扬中市| 连州市| 子洲县| 太谷县| 定远县| 句容市| 鄂托克旗| 长乐市| 偃师市| 甘南县| 嘉荫县| 治多县| 韶山市| 瑞金市| 塔河县| 江达县| 分宜县| 宁陕县| 辛集市| 武宁县|