BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - RODZINNA 11

Data

Icons

22.02.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+- 170 m

Dystans

Icons

11 KM

Technika

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-22.02.2020

PROPOZYCJA trasy

RODZINNA 11

Pierwsza konkurencja 44. Biegu Piastów – Festiwalu Narciarstwa Biegowego. Dla wszystkich, ale z klasyfikacj? rodzinn?, w której mo?na wygra? nawet, je?li nie jest si? najszybszym.

Rodzinna Jedenastka – razem z odbywaj?c? si? tego samego dnia dzieci?c? Wypraw? Zuchów - jest propozycj? idealn? na sp?dzenie soboty na biegówkach dla ca?ych rodzin.

 

 

Profil Trasy

 

Track GPX

 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS do 30.09.2019 r. Od 01.10.2019 r.
do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
do 31.01.2020 r.
Od 01.02.2020 r.
11 KM 60,00 z? 70,00 z? 80,00 z? 100,00 z?
 

UWAGA: dzieci w wieku do 10 lat - op?ata 30 z? bez wzgl?du na termin. Dzieci poni?ej trzeciego roku ?ycia - bez op?aty. Osoby urodzone w 1955 r. i wcze?niej obowi?zuje przez ca?y czas zapisów pierwsza op?ata startowa.


Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? wszyscy, którzy op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu: Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu).
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu.
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystania z szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
 Pi?tek 21.02.2020 15:00 – 20:00
Sobota 22.02.2020 8:00 – 9:45

Organizacja startu
 • Start wspólny, bez podzia?u na sektory.

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 囊谦县| 贵港市| 馆陶县| 利津县| 平泉县| 山阴县| 白玉县| 确山县| 额尔古纳市| 鲁甸县| 建昌县| 洪江市| 建水县| 志丹县| 土默特右旗| 枣阳市| 福州市| 湖北省| 垦利县| 阿荣旗| 闻喜县| 天气| 平陆县| 潞西市| 安徽省| 杭州市| 察雅县| 兴安盟| 雷波县| 白沙| 六安市| 恩平市| 鲁甸县| 渭源县| 锡林浩特市| 鹿邑县| 鲁山县| 长寿区| 遂平县| 法库县| 高州市|