BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - RODZINNA 11

Data

Icons

22.02.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+- 170 m

Dystans

Icons

11 KM

Technika

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-22.02.2020

PROPOZYCJA trasy

RODZINNA 11

Pierwsza konkurencja 44. Biegu Piastów – Festiwalu Narciarstwa Biegowego. Dla wszystkich, ale z klasyfikacj? rodzinn?, w której mo?na wygra? nawet, je?li nie jest si? najszybszym.

Rodzinna Jedenastka – razem z odbywaj?c? si? tego samego dnia dzieci?c? Wypraw? Zuchów - jest propozycj? idealn? na sp?dzenie soboty na biegówkach dla ca?ych rodzin.

 

 

Profil Trasy

 

Track GPX

 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS do 30.09.2019 r. Od 01.10.2019 r.
do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
do 31.01.2020 r.
Od 01.02.2020 r.
11 KM 60,00 z? 70,00 z? 80,00 z? 100,00 z?
 

UWAGA: dzieci w wieku do 10 lat - op?ata 30 z? bez wzgl?du na termin. Dzieci poni?ej trzeciego roku ?ycia - bez op?aty. Osoby urodzone w 1955 r. i wcze?niej obowi?zuje przez ca?y czas zapisów pierwsza op?ata startowa.


Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? wszyscy, którzy op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu: Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu).
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu.
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystania z szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
 Pi?tek 21.02.2020 15:00 – 20:00
Sobota 22.02.2020 8:00 – 9:45

Organizacja startu
 • Start wspólny, bez podzia?u na sektory.

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 东阳市| 新干县| 漳平市| 景宁| 临朐县| 甘肃省| 丹阳市| 济源市| 呈贡县| 离岛区| 平山县| 即墨市| 仙居县| 西乌| 阿勒泰市| 奎屯市| 湟源县| 奉节县| 灵宝市| 白城市| 赤城县| 安龙县| 高密市| 聂荣县| 东山县| 普兰县| 灵武市| 南昌县| 修水县| 弋阳县| 博兴县| 德钦县| 勐海县| 外汇| 抚顺市| 惠安县| 无棣县| 遵化市| 慈利县| 集贤县| 田阳县|