BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - NOCNA 11

Data

Icons

24.02.2020

Miejsce

Icons

Jakuszyce

Przewy?szenie

Icons

+- 170 m

Dystans

Icons

11 KM

Technika

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-24.02.2020

trasA PROPOZYCJA

NOCNA 11

Zwykle w ?nie?nej zamieci i mrozie, w niesamowitej scenerii, w blasku latarek-czo?ówek i izerskiego, s?ynnego „ciemnego nieba”, które jest tak niezwyk?e, ?e przyci?ga astronomów.

Gdy dobiega si? na met?, gor?cy posi?ek smakuje wybornie... Taka jest magiczna Nocna Jedenastka – dla wielu obowi?zkowy punkt programu Biegu Piastów!


 

 

Profil Trasy

 Track GPX

 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS do 30.09.2019 r. Od 01.10.2019 r.
Do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
Do 31.01.2020 r.
Od 01.02.2020 r.
11 KM 70,00 z? 80,00 z? 90,00 z? 100,00 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby w wieku powy?ej 16 lat, którzy op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu: Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemuzg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu).
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu.
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystania z szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
21.02.2020 15:00 – 20:00
22.02.2020 8:00 – 17:00
23.02.2020 8:00 - 16:00
24.02.2020 15:00 - 17:45
 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 松溪县| 诸暨市| 平定县| 义乌市| 萍乡市| 正宁县| 漾濞| 剑川县| 叶城县| 木兰县| 潼南县| 岢岚县| 南开区| 衡南县| 体育| 丁青县| 贵德县| 若尔盖县| 山东省| 玉溪市| 公安县| 嘉黎县| 城固县| 汉沽区| 格尔木市| 叶城县| 玛纳斯县| 元氏县| 鹤山市| 盐亭县| 循化| 长宁区| 九龙坡区| 浑源县| 孙吴县| 平南县| 紫金县| 全椒县| 云南省| 登封市| 柳江县|