BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

MARSZ NORDIC WALKING

Data

Icons

25.08.2019

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 270 M

Dystans

Icons

11 KM

Technika

Icons

Nordic Walking

Wydanie numeru

Icons

23.08-25.08.2019

Mapa trasy


 

MARSZ NORDIC WALKING

Podczas Letniego Biegu Piastów odb?dzie si? tak?e rekreacyjny marsz nordic walking na trasie Jakuszyckiej Jedenastki. Rekreacyjny, czyli bez rywalizacji i nagród dla najszybszych. Zwyci?zcami b?d? wszyscy, którzy zmierz? si? z wymagaj?c? tras? - przepi?kn? pod wzgl?dem krajobrazowym i przyrodniczym.
Nowo?ci? b?dzie klasyfikacja końcowa, alfabetyczna (wedle nazwisk), z czasami przej?cia.

ZAPISY OD 1 KWIETNIA 2019

 

Profil Trasy 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS  1-30 KWIETNIA 2019 1 MAJA-30 CZERWCA 2019 1 LIPCA-24 SIERPNIA 2019 24-25 SIERPNIA 2019
11 km 60 z? 70 z? 80 z? 110 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami Rekreacyjnego Marszu Nordic Walking mo?e by? ka?dy, kto wype?ni formularz zg?oszeniowy, op?aci wpisowe oraz podpisze w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego.
 • Ka?dy uczestnik jest zobowi?zany do zapoznania si? z regulaminem i do jego przestrzegania. Regulamin jest dost?pny tutaj regulamin
 • Zmiana wysoko?ci op?aty startowej: op?ata startowa w terminie 01.07.2019r. -23.08.2019r. wynosi 80,00 z?.
 • Trasa Marszu Nordic Walking:  ZA??CZNIK NR 3
 • Zgoda na udzia? niepe?noletniego: Za??cznik nr 4
 • Zgoda na odbiór pakietu za inn? osob?: Za??cznik nr 5
 • Zg?oszenia na Letni Bieg Piastów przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do 19.08.2018 r. lub do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu DotPay w panelu zg?oszeń internetowych. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • pami?tkowy medal,
 • numer startowy z chipem do mierzenia czasu,
 • punkty od?ywcze na trasie i mecie,
 • posi?ek regeneracyjny na mecie,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • depozyt w trakcie zawodów,
 • dyplom do wydrukowania,
 • profesjonalny pomiar czasu końcowego oraz mi?dzyczasów,
 • profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?,
 • profesjonalny serwis zdj?ciowy z zawodów,

ZOBACZ FILM

 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
23 sierpnia 2019 (pi?tek) godz. 12:00-21:00  
24 sierpnia 2019 (sobota) godz. 7:00-20:00  
25 sierpnia 2019 (niedziela) godz. 7:30-09:45  

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 卫辉市| 西贡区| 祁阳县| 讷河市| 洪湖市| 西乡县| 蓬安县| 台东市| 肇州县| 通河县| 克东县| 阿图什市| 普兰县| 三河市| 吉林市| 阿尔山市| 江阴市| 永平县| 成武县| 新巴尔虎左旗| 那曲县| 通辽市| 息烽县| 南通市| 秭归县| 梁平县| 科技| 万载县| 金塔县| 辉南县| 塔河县| 治县。| 越西县| 乐都县| 宁武县| 朝阳县| 平山县| 山阳县| 揭西县| 缙云县| 互助|