BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Charytatywny dla Maksa

Data

Icons

28.03.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 100 m

Dystans

Icons

6 KM

Technika

DOWOLNA

Wydanie numeru

Icons

27.03-28.03.2020

Mapa trasy

wkrótce
 

Bieg CHARYTATYWNY DLA MAKSA

Maks ma 9 lat w 2014 roku wykryto u niego nowotwór tkanek mi?kkich (sarcoma synoviale). Niestety chemia nie przynios?a skutku i w wieku 5 lat ch?opczykowi amputowano chor? nog?. Obecnie zmaga si? z efektami ubocznymi przyjmowania chemii tj. niedoczynno?? tarczycy, powi?kszona w?troba i niewydolno?? serca. Dzi? Maks potrzebuje sta?ej i kosztownej rehabilitacji, leków oraz copó?rocznej wymiany protezy. Ca?y dochód z zawodów zostanie przeznaczony na jego leczenie.

 

Profil Trasy

 Wkrótce

 

Op?aty startowe 

Od 1.10.2019
                                            40 z? lub wi?cej  
 
Op?at? nale?y wnie?? przelewem na konto lub osobi?cie w biurze wydawania numerów. Osoby, które wcze?niej dokona?y przelewu za startowe na konto bankowe, proszone s? o przedstawienie potwierdzenia transakcji, podczas odbierania numeru startowego. Ca?a kwota zebrana z wpisowego zostanie przeznaczona na cel charytatywny.

DANE DO PRZELEWU:
Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorob? nowotworow?" 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103 w tytule Maksymilian Piwowarski
 
 

Informator

  • Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem mo?e by? ka?da osoba która wype?ni formularz zg?oszeń, podpisze o?wiadczenie na udzia? w biegu na w?asn? odpowiedzialno?? oraz dokona op?aty startowej w wysoko?ci co najmniej 40 z?. 
  • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: regulamin
  •  Osoby, które w dniu startu nie osi?gn??y jeszcze pe?noletnio?ci, zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem. Wzór zgody stanowi Za??cznik nr 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecno?? rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  • Brak pomiaru czasu. Liczy si? udzia? w zawodach, a nie wynik. Na mecie ka?dy zawodnik otrzymuje pami?tkowy medal.
  • Zg?oszenia przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw do 28.03.2020 r.  Zg?oszenia telefoniczne nie b?d? przyjmowane. Formularz zapisów
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:


?    numer startowy
?    medal pami?tkowy
?    ciep?y posi?ek na mecie
?    ubezpieczenie NW
?    profesjonaln? obs?ug? medyczn?
?    mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 

 

 

 

 

Wydawanie pakietów startowych

 
Jakuszyce (przy biurze Stowarzyszenia Bieg Piastów)
Pi?tek 27.03.2020 godz. 9:00 - 16:00
Sobota 28.03.2020 godz. 8:30 - 10:50

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 吉水县| 微山县| 靖边县| 永年县| 错那县| 西乌珠穆沁旗| 娱乐| 浦县| 庆云县| 华蓥市| 尉犁县| 阳信县| 宜春市| 东城区| 迭部县| 福建省| 康平县| 陇西县| 石河子市| 大渡口区| 牟定县| 宣城市| 祁门县| 大新县| 聊城市| 井研县| 定日县| 洛川县| 建瓯市| 巍山| 青冈县| 同德县| 清流县| 塔河县| 徐闻县| 留坝县| 昌乐县| 齐河县| 岚皋县| 合川市| 定州市|