BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg dla Kobiet i M??czyzn

Data

Icons

11.01.2020

Miejsce

Icons

Jakuszyce

Przewy?szenie

Icons

+ - 104 M

Dystans

Icons

12 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

10.01.2020 - 11.01.2020

Mapa trasy

Wkrótce

Bieg dla kobiet I M??CZYZN


Bieg dla Kobiet i Me?czyzn na 12 km narodzi? si? z przekszta?cenia dawnego Biegu tylko Kobiet na 7 km. To pierwsze zawody w sezonie i warto?ciowy sprawdzian przed Biegiem Piastów. 

 

wizualizacja

Wkrótce

Op?aty startowe 

 
DYSTANS do 31.10.2019 r. Od 1.11.2019 r.
do 30.11.2019 r.
Od 1.12.2019 r.
do 10.01.2020 r.
w dniu zawodów
12 KM 60,00 z? 70,00 z? 80,00 z? 100,00 z?
 
 

Informator

 •  Uczestnikiem zawodów mo?e by? ka?da osoba fizyczna bez wzgl?du na p?e? czy wiek, która wype?ni formularz zg?oszeń, op?aci wpisowe oraz podpisze w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Zgoda na start niepe?noletniego: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu: Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia  przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do 11.01.2020 r. lub do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu DotPay w panelu zg?oszeń internetowych. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • numer startowy
 • medal pami?tkowy
 • ubezpieczenie NW
 • posi?ek regeneracyjny na mecie
 • profesjonaln? obs?ug? medyczn?
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • przygotowanie i dok?adne oznakowanie trasy oraz jej zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy
 • elektroniczny dyplom do pobrania na stronie: www.www.uzqfzdi.tw

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

Jakuszyce, biuro Stowarzyszenia Bieg Piastów
10 stycznia 2020 (pi?tek) 9:00-15:00
11 stycznia 2020 (sobota) 8:00-9:50
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.
 

Partnerzy

 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 宝山区| 大竹县| 盐源县| 临海市| 彰武县| 崇州市| 双城市| 恩平市| 麦盖提县| 林口县| 阳春市| 永善县| 新疆| 巨野县| 陇南市| 景宁| 托克托县| 巴林左旗| 泊头市| 南投市| 威海市| 旌德县| 泸西县| 尼勒克县| 灵宝市| 乌审旗| 龙里县| 巩义市| 错那县| 望城县| 乌兰县| 天水市| 广昌县| 大港区| 进贤县| 龙里县| 印江| 壶关县| 秦皇岛市| 达拉特旗| 琼结县|