BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg WO?P

Data

Icons

12.01.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 100 M

Dystans

Icons

6 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

Mapa trasy

Bieg WO?P

Pobiegnij dla Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy.

Bez wyników, nagród za najlepsze czasy i rywalizacji, na weso?o, na dystansie sze?ciu kilometrów (Górny Dukt i Dolny Dukt), w gronie biegaczy z ca?ej Polski... Pami?tkowe medale dla wszystkich, loteria, fantowa, s?odka akcja - pyszne wypieki do kupienia za symboliczn? op?at?.
To b?dzie z pewno?ci? - jak rok temu - znakomita zabawa w szlachetnym celu!
Zapraszamy! 

 

Profil Trasy


W przygotowaniu.
 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS Op?ata startowa
6 KM W DOWOLNEJ WYSOKO?CI : NIE MNIEJ NI? 40 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? wszyscy, którzy wnios? datek dla Fundacji WO?P oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: regulamin
 • Zgoda na start niepe?noletniego: Za??cznik nr 1
 • Zg?oszenia na Biegnijmy dla WO?P przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do 12.01.2020 r. lub do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Datki dla Fundacji WO?P b?d? przyjmowane przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów na Polanie Jakuszyckiej. Minimalna wysoko??: 40 z?.

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • numer startowy
 • medal pami?tkowy
 • ubezpieczenie NW
 • profesjonaln? obs?ug? medyczn?
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 • dok?adne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

Polana Jakuszycka, przy biurze Stowarzyszenia Bieg Piastów
11 stycznia 2020 9:00 – 16:00
12 stycznia 2020 8:00-9:45
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.

 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 虞城县| 元朗区| 三台县| 张掖市| 金阳县| 巩义市| 淮北市| 江城| 富民县| 连云港市| 东城区| 彭州市| 晋城| 阳江市| 连南| 松原市| 浏阳市| 盈江县| 巨鹿县| 高淳县| 会昌县| 合江县| 湖口县| 河源市| 神农架林区| 平南县| 永康市| 阿拉善盟| 五台县| 高雄县| 九寨沟县| 吉林市| 共和县| 广饶县| 陇川县| 大名县| 四会市| 柳林县| 古交市| 金坛市| 黎城县|