BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg WO?P

Data

Icons

12.01.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 100 M

Dystans

Icons

6 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

Mapa trasy

Bieg WO?P

Pobiegnij dla Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy.

Bez wyników, nagród za najlepsze czasy i rywalizacji, na weso?o, na dystansie sze?ciu kilometrów (Górny Dukt i Dolny Dukt), w gronie biegaczy z ca?ej Polski... Pami?tkowe medale dla wszystkich, loteria, fantowa, s?odka akcja - pyszne wypieki do kupienia za symboliczn? op?at?.
To b?dzie z pewno?ci? - jak rok temu - znakomita zabawa w szlachetnym celu!
Zapraszamy! 

 

Profil Trasy


W przygotowaniu.
 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS Op?ata startowa
6 KM W DOWOLNEJ WYSOKO?CI : NIE MNIEJ NI? 40 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? wszyscy, którzy wnios? datek dla Fundacji WO?P oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: regulamin
 • Zgoda na start niepe?noletniego: Za??cznik nr 1
 • Zg?oszenia na Biegnijmy dla WO?P przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do 12.01.2020 r. lub do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Datki dla Fundacji WO?P b?d? przyjmowane przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów na Polanie Jakuszyckiej. Minimalna wysoko??: 40 z?.

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • numer startowy
 • medal pami?tkowy
 • ubezpieczenie NW
 • profesjonaln? obs?ug? medyczn?
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 • dok?adne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

Polana Jakuszycka, przy biurze Stowarzyszenia Bieg Piastów
11 stycznia 2020 9:00 – 16:00
12 stycznia 2020 8:00-9:45
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.

 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 五台县| 宜章县| 西乡县| 渭源县| 南投市| 镇宁| 读书| 兰州市| 海淀区| 泾阳县| 祁阳县| 通河县| 苏州市| 新建县| 托克逊县| 剑河县| 云梦县| 奎屯市| 柳江县| 高邑县| 文登市| 虹口区| 四会市| 卓尼县| 岚皋县| 大渡口区| 托克逊县| 镇原县| 兴宁市| 兰溪市| 绥滨县| 银川市| 竹北市| 衡南县| 宁海县| 邢台县| 遂平县| 望都县| 大洼县| 崇左市| 伊吾县|