BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg na 5

Data

Icons

29.12.2019

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 15 M

Dystans

Icons

5.5 KM i wielokrotno?? 5.5 km

Technika

Classic i bez nart

Wydanie numeru

Icons

28-29.12.2019

Mapa trasy

Bieg na 5

Zabiegajmy si? do woli w ostatni? niedziel? roku! 
Tak, jak wolisz: na nartach lub bez nart. Godzin?, dwie, trzy cztery lub pi?? godzin. Na trasie z?o?onej z Górnego Duktu i Dolnego Duktu - dwóch kultowych odcinków, nale??cych do najstarszych jakuszyckich tras biegowych. Razem tworz? oko?o pi?cioipó?kilometrow? p?tl?. Pokonasz ja tyle razy, ile chcesz i ile razy zdo?asz w trakcie pi?ciu godzin. Do klasyfikacji końcowej liczy? si? b?dzie czas i dystans, wynikaj?cy z pokonania pe?nych p?tli. 
Mo?e to by? 5.5, 11, 16.5, 22, 27.5, 33, 38.5, 44, 49.5, 55 km. Mo?e kto? da rad? wi?cej? Ka?dy sam decyduje, ile p?tli i jak d?ugo biegnie.

Zapraszamy do udzia?u!

 

Profil Trasy


W przygotowaniu.
 

Op?aty startowe 

 
Bieg na 5 2.12.19 – 31.12.19   W dniu zawodów
Od 5.5 KM 65,00 z?   65,00 z?

 
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby w ka?dym wieku, którzy op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: regulamin
 • Zgoda na start niepe?noletniego: 
 • Zgoda na odbiór pakietu: 
 • Zg?oszenia na Bieg na 5 przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu DotPay w panelu zg?oszeń internetowych. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
  

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • medal pami?tkowy
  ubezpieczenie NNW
 • posi?ek regeneracyjny na mecie
 • profesjonaln? obs?ug? medyczn?
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • dok?adne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy

ZOBACZ FILM


 

Wydawanie pakietów startowych

Polana Jakuszycka, biuro Stowarzyszenia Bieg Piastów
28.12.2019
29.12.2019
  10:00 –13:00
8:00-9:50
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.
 

Partnerzy

 

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 清水河县| 大竹县| 温州市| 大埔县| 陆河县| 米脂县| 台安县| 许昌县| 江川县| 紫云| 宁晋县| 勃利县| 当阳市| 洪湖市| 瑞安市| 道真| 封丘县| 泰州市| 鄂托克前旗| 江阴市| 海淀区| 通江县| 英超| 柳州市| 江阴市| 宝丰县| 政和县| 西安市| 江都市| 蒙城县| 祥云县| 宁河县| 界首市| 勃利县| 长春市| 泉州市| 平原县| 旬阳县| 大丰市| 云林县| 定安县|