BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - 6 KM

Data

Icons

28.02.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 104 m

Dystans

Icons

6 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-28.02.2020

PROPOZYCJA trasy 6 km

Szóstka si? przyj??a - zapraszamy na ni? po raz kolejny.
Dla jednych rozruch przed startem na 50 km, dla innych okazja, by poczu? w roli zawodnika znakomit? atmosfer? wielkiego sportowego ?wi?ta - 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego.

Trasa do?? ?atwa, by ka?dy da? rad? dotrze? do mety. Gdy kto? chce si? ?ciga? i walczy? o zwyci?stwo - te? b?dzie mile widziany!

 

 

Profil TrasyTRACK GPX
6 km ct track

 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS Od 01.09.2019 r.
do 30.09.2019 r.
Od 01.10.2019 r.
Do 31.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
Do 12.01.2020 r.
Od 13.01.2020 r.
6 km CT 70,00 z? 80,00 z? 90,00 z? 100,00 z?
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby w wieku co najmniej 7 lat, które op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Biegi bran?owe:
 •   XIV Mistrzostwa Stra?y granicznej w narciarstwie biegowym
 • 21 Policyjny Bieg Piastów
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr  1
 • Zgoda na odbiór pakietu: Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 •  
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu),
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu,
 • Bezp?atne smarowanie nart na stoiskach naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystanie z szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Obs?uga medyczna.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego oraz mi?dzyczasów.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.
 • Profesjonalny serwis zdj?ciowy z zawodów.
 • Program dodatkowy.

ZOBACZ FILM

 

 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
21.02.2020 pi?tek 15:00 – 20:00
22.02.2020 sobota 8:00 - 17:00
23.02.2020 niedziela 8:00- 16:00
24.02.2020 poniedzia?ek 15:00 - 17:45
27.02.2020 czwartek 12:00 - 21:00
28.02.2020 pi?tek 07:00 – 08:45
   
 

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

SPONSORZY WSPIERAJ?CY

 

SPONSORZY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 蕉岭县| 肃北| 余庆县| 开阳县| 霍邱县| 山东| 从江县| 平阳县| 贞丰县| 曲麻莱县| 长沙县| 池州市| 荔浦县| 琼结县| 饶阳县| 义乌市| 保靖县| 惠东县| 谷城县| 宁乡县| 朝阳县| 抚宁县| 迁安市| 岳池县| 监利县| 襄汾县| 西林县| 萝北县| 西藏| 石狮市| 德令哈市| 双城市| 桐梓县| 镇安县| 太湖县| 慈利县| 万全县| 汝城县| 会昌县| 阿勒泰市| 台湾省|