BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Rowerowy BP - Giga

Data

Icons

28.09.2019

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 950 M

Dystans

Icons

GIGA

Technika

Icons

MTB

Wydanie numeru

Icons

27-28.09.2019

Mapa trasy

Rowerowy Bieg Piastów - Giga

Z Jakuszyc a? pod Stóg Izerski nad ?wieradowem-Zdrój, a potem jeszcze pod Wysoki Kamień i w pobli?e Zakr?tu ?mierci! Dopiero stamt?d powrót do Jakuszyc przed odcinki najtrudniejsze: Czerwone Ska?ki, Wod? Mineraln? i Bez ?aski. Potem jeszcze Dolny Dukt i meta.
Taka trasa to wyzwanie dla najlepszych i najtwardszych. Po drodze wiele kamieni, wymagaj?cych ?wietnej techniki i skupienia zjazdów, jak i podjazdów i podej??.ZAPISY ZAMKNI?TE - BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Profil Trasy
 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS 1-31 MAJA 2019 1 CZERWCA-31 LIPCA 2019 1 SIERPNIA-27 WRZE?NIA 2019 28 WRZESNIA 2019
GIGA 80 z? 90 z? 100 z? 120 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby, które w dniu startu b?d? mia?y ukończone 18 lat, op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??.
 • Start o godz. 10:00.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z REGULAMINEM zawodów i zobowi?zany jest do jego przestrzegania.
 • Zg?oszenia przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzezformularz zg?oszeniowy umieszczony na  stronie www.www.uzqfzdi.tw i www.datasport.pl od 01.05.2019 r. do
  22.09.2019 r. (osoby, które zg?osz? si? do 15.09.2019 r. otrzymaj? numer startowy z imieniem i nazwiskiem) lub dowyczerpania limitu.
 • Zg?oszenia telefoniczne nie b?d? przyjmowane.
 • Zg?oszenie zawodnika b?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty.
 • W przypadku odbioru numeru startowego za inn? osob?, nale?y okaza? dowód to?samo?ci oraz przedstawi?
  wype?nion? zgod? na odbiór pakietu startowego, wzór stanowi ZA??CZNIK - WZÓR ZGODY .
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • pami?tkowy medal,
 • punkty od?ywcze na trasie i mecie,
 • posi?ek regeneracyjny na mecie,
 • profesjonalnie oznakowan? i zabezpieczon? tras?,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • elektroniczny dyplom do pobrania,
 • mo?liwo?? bezp?atnego zaparkowania samochodu w dniu zawodów,
 • ubezpieczenie NW,
 • pakiet startowy (zró?nicowany w zale?no?ci od dystansu),
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie,
 • elektroniczny pomiar czasu.

ZOBACZ FILM

 

 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit , Ul. Mickiewicza 21, Szklarska Por?ba
27.09.2019 pi?tek godz. 12-20
28.09.2019 sobota godz. 7-9:50
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.
 

sponsor generalny i g?ówny

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY 

sponsor techniczny
 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 嘉义县| 双城市| 明星| 和龙市| 南阳市| 东莞市| 江川县| 甘泉县| 盈江县| 南溪县| 内江市| 中牟县| 调兵山市| 安达市| 吉林省| 宜宾县| 中宁县| 上饶市| 崇文区| 宁乡县| 巩留县| 敦化市| 龙海市| 平昌县| 巴中市| 汝城县| 南阳市| 哈尔滨市| 辽阳县| 明光市| 安远县| 通辽市| 正蓝旗| 弥勒县| 灵山县| 保康县| 铅山县| 昌宁县| 耿马| 漳浦县| 湖北省|