BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - 50 KM

Data

Icons

29.02.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 900 m

Dystans

Icons

50 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-29.02.2020

PROPOZYCJA trasy

Bieg Piastów 50 km

Najwi?kszy polski bieg narciarski, nale??cy do ?wiatowej Ligi Narciarskich Biegów D?ugich Worldloppet. Rozgrywany od 1976 roku na pi?knych, naturalnych trasach w Górach Izerskich na Dolnym ?l?sku, ze startem i met? na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Por?bie.

Co roku na starcie gromadzi setki biegaczy z niemal 30 krajów Europy, Azji, Ameryki Pó?nocnej i Australii. Startuj? w nim zawodnicy na ka?dym poziomie: od amatorów po mistrzyni? ?wiata i olimpijsk? Justyn? Kowalczyk.


  

 

Profil Trasy

Wkrótce
 

Track GPX

 

Opis trasy

 

START na Polanie Maliszewskiego - trasa w lesie równoleg?a do Polany Jakuszyckiej - za strzelnic? - Spacerowa - Rozdro?e pod Dzia?em Izerskim - wokó? Koziego Grzbietu - Orle - Spacerowa - Rozdro?e pod Dzia?em Izerskim - Inhalacyjna - Elektrownia Turów (Szklarska Droga) do punkt 24 - w prawo do Zubka (pkt. 13) - Krogulec - Rozdro?e Miedziane (12) - w dó? Samolotu do punktu 11 - dalej: 11a - 10a - Justynki (do 10) - Volvo (10-11a-15) - Ma?kowiaka - Cicha Równia - Jeleniogórska - Czekolada - TV Polonia - Rozdro?e pod Cich? Równi? - droga na kopalni? - Niematematyczna - Dzielne Klapki - Czerwony Potok - PKO Banku Polskiego Zimowa - Woda Mineralna - Bez ?aski - Rozdro?e pod Cich? Równi? - Dolny Dukt - finisz na końcówce Dolnego Duktu - META.

OP?ATY STARTOWE 

 
DYSTANS Od 01.09.2019 r.
do 30.09.2019 r.
Od 01.10.2019 r.
Do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
Do 12.01.2020 r.
Od 13.01.2020 r.
50 km CT 100,00 z? 130,00 z? 180,00 z? 250,00 z?
30 km FT i 50 km CT 170,00 z? 220,00 z? 320,00 z? 420,00 z?
25 km CT i 50 km CT 170,00 z? 220,00 z? 320,00 z? 420,00 z?
30 km FT, 50 km CT, 25 km CT 250,00 z? 320,00 z? 470,00 z? 620,00 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby, które w dniu startu b?d? mia?y ukończone 18 lat, op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Biegi bran?owe:
 •   XIV Mistrzostwa Stra?y granicznej w narciarstwie biegowym
 • 21 Policyjny Bieg Piastów
 • X Mistrzostwa Polski Stra?aków Państwowej Stra?y Po?arnej
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu:Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu miejsc. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem panelu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 • Regulaminy rywalizacji bran?owych podamy w pó?niejszym terminie.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu),
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu,
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Transport na trasie Szklarska Por?ba – Polana Jakuszycka przed zawodami i po nich.
 • Bezp?atne smarowanie nart na stoiskach naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystanie z ogrzewanej szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Punkty ?ywieniowe na trasie.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Obs?uga medyczna.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego oraz mi?dzyczasów.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.
 • Profesjonalny serwis zdj?ciowy z zawodów.
 • Program dodatkowy.

ZOBACZ FILM


 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
21.02.2020 pi?tek 15:00 – 20:00
22.02.2020 sobota 8:00 - 17:00
23.02.2020 niedziela 8:00 - 16:00
24.02.2020 poniedzia?ek 15:00 - 17:45
27.02.2020 czwartek 12:00 - 21:00
28.02.2020 pi?tek 07:00 – 21:00
29.02.2020 sobota 07:00 – 08:45
 

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

SPONSORZY WSPIERAJ?CY

 

SPONSORZY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 玛沁县| 大埔县| 郑州市| 长海县| 万宁市| 新和县| 都安| 沁水县| 赣榆县| 平顶山市| 久治县| 巫溪县| 万州区| 德庆县| 巴东县| 兴国县| 松原市| 民丰县| 柳州市| 南汇区| 阿拉尔市| 仁怀市| 肥西县| 文安县| 筠连县| 二连浩特市| 兰州市| 祁门县| 湘阴县| 中西区| 灌云县| 盱眙县| 鹤岗市| 邹城市| 盈江县| 米脂县| 伊宁市| 宁强县| 诏安县| 津南区| 安龙县|