BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Rowerowy BP - MEGA

Data

Icons

28.09.2019

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 870 m

Dystans

Icons

MEGA

Technika

Icons

MTB

Wydanie numeru

Icons

27-28.09.2019

Mapa trasy

Rowerowy Bieg Piastów - MEGA

Z Jakuszyc a? pod Stóg Izerski nad ?wieradowem-Zdrój i z powrotem! Oto trasa wy?cigu na ?rednim dystansie. Prawdziwe wyzwanie, tym bardziej, ?e po drodze wiele kamieni, wymagaj?cych ogromnej koncentracji zjazdów, jak i podjazdów i podej??, na których trzeba si? bardzo mocno stara?, by nie zej?? z roweru i go nie prowadzi?...ZAPISY ZAMKNI?TE - BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Profil Trasy
GPX do pobrania

Op?aty startowe 

 
DYSTANS 1-31 MAJA 2019 1 CZERWCA-31 LIPCA 2019 1 SIERPNIA-28 WRZE?NIA 2019 28 WRZE?NIA 2019
MEGA 70 z? 80 z? 90 z? 110 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby, które w dniu startu b?d? mia?y ukończone 16 lat, op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Wzór o?wiadczenia o zgodzie rodzica lub opiekuna prawnegona start osoby niepe?noletniej: WZÓR ZGODY
 • Start o godz. 10.20
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem zawodów i zobowi?zany jest do jego przestrzegania.
 •  Regulamin rywalizacji fizjoterapeutów - przeczytajcie koniecznie
 • Zg?oszenia przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzezformularz zg?oszeniowy umieszczony na  stronie www.www.uzqfzdi.tw i www.datasport.pl od 01.05.2018 r. do
 • 22.09.2018 r. (osoby, które zg?osz? si? do 15.09.2018 r. otrzymaj? numer startowy z imieniem i nazwiskiem) lub do wyczerpania limitu.
 • Zg?oszenia telefoniczne nie b?d? przyjmowane.
 • Zg?oszenie zawodnika b?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty.
 • W przypadku odbioru numeru startowego za inn? osob?, nale?y okaza? dowód to?samo?ci oraz przedstawi?
  wype?nion? zgod? na odbiór pakietu startowego, wzór stanowi Zgoda na odbiór pakietu.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • pami?tkowy medal,
 • punkty od?ywcze na trasie i mecie,
 • posi?ek regeneracyjny na mecie,
 • profesjonalnie oznakowan? i zabezpieczon? tras?,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • elektroniczny dyplom do pobrania,
 • mo?liwo?? bezp?atnego zaparkowania samochodu w dniu zawodów,
 • ubezpieczenie NW,
 • pakiet startowy (zró?nicowany w zale?no?ci od dystansu),
 • mo?liwo?? bezp?atnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie,
 • elektroniczny pomiar czasu.

ZOBACZ FILM

 

 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit , Ul. Mickiewicza 21, Szklarska Por?ba
27.09.2019 pi?tek godz. 12-20
28.09.2019 sobota godz. 7-9:50
 

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.
 

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

/div>

sponsor techniczny


 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 遂川县| 乌鲁木齐县| 荔浦县| 共和县| 沁阳市| 喀什市| 太仓市| 嘉祥县| 色达县| 岳西县| 丹凤县| 昭苏县| 景泰县| 阿克陶县| 南和县| 都昌县| 许昌市| 东乡族自治县| 恩平市| 安庆市| 收藏| 罗江县| 海盐县| 长武县| 贵溪市| 万宁市| 平谷区| 新蔡县| 海丰县| 理塘县| 康乐县| 若羌县| 岳普湖县| 积石山| 长沙市| 三亚市| 独山县| 武鸣县| 高要市| 公安县| 宽城|