BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - 30 KM

Data

Icons

28.02.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 500 m

Dystans

Icons

30 KM

Technika

Icons

Dowolna

Wydanie numeru

Icons

21.02-28.02.2020

PROPOZYCJA trasy

Bieg Piastów 30 km

Jedyny bieg technik? dowoln? w programie 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego.

Wyniki zaliczane s? do klasyfikacji ?wiatowej Ligi Narciarskich Biegów D?ugich Worldloppet. Udzia? bierze co roku oko?o 400-500 zawodników z ró?nych cz??ci ?wiata. Taki poziom frekwencji gwarantuje znakomite warunki biegu - nie ma t?oku, ka?dy mo?e biec swoim tempem. Jest oczywi?cie tor do klasyka. 

 

Profil Trasy

Wkrótce
 

OPIS TRASY


START na Polanie Maliszewskiego - trasa w lesie równoleg?a do Polany Jakuszyckiej - za strzelnic? - Spacerowa - Rozdro?e pod Dzia?em Izerskim - wokó? Koziego Grzbietu - Orle - Spacerowa - Rozdro?a pod Dzia?em Izerskim - Herberta - Volvo - Ma?kowiaka - Cicha Równia - Samolot (KGHM Polska Mied? w dó?) - Elektrownia Turów (Szklarska Droga) do punktu nr 24 - Zubek (13) - Czekolada - TV Polonia - Rozdro?e pod Cich? Równi? - Dolny Dukt - finisz na końcówce Dolnego Duktu - META.


 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS Od 01.09.2019 r.
do 30.09.2019 r.
Od 01.10.2019 r.
do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
do 12.01.2020 r.
Od 13.01.2020 r.
30 km FT 90,00 z? 110,00 z? 160,00 z? 200,00 z?
30 km FT i 50 km CT 170,00 z? 220,00 z? 320,00 z? 420,00 z?
30 km FT i 25 km CT 160,00 z? 200,00 z? 300,00 z? 380,00 z?
30 km FT, 50 km CT, 25 km CT 250,00 z? 320,00 z? 470,00 z? 620,00 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby, które w dniu startu b?d? mia?y ukończone 12 lat, op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu:Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu),
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu,
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Transport na trasie Szklarska Por?ba – Polana Jakuszycka przed zawodami i po nich.
 • Bezp?atne smarowanie nart na stoiskach naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystanie z ogrzewanej szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Punkty ?ywieniowe na trasie.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Obs?uga medyczna.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego oraz mi?dzyczasów.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.
 • Profesjonalny serwis zdj?ciowy z zawodów.
 • Program dodatkowy na Polanie Jakuszyckiej i w Szklarskiej Por?bie.

ZOBACZ FILM

 

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
21.02.2020 pi?tek 15:00 – 20:00
22.02.2020 sobota 8:00 - 17:00
23.02.2020 niedziela 8:00 - 16:00
24.02.2020 poniedzia?ek 15:00 - 17:45
27.02.2020 czwartek 12:00 - 21:00
28.02.2020 pi?tek 07:00 – 11:45

Zawodnicy b?d? przydzielani do sektorów startowych wed?ug oceny organizatora, na podstawie:
 • Wyników z trzech ostatnich lat w biegach Worldloppet.
 • Wyników z innych biegów narciarskich na podobnym dystansie.
 • Po og?oszeniu oficjalnej listy startowej, je?li b?d? jeszcze miejsca, wszyscy zg?aszaj?cy si? b?d? przydzielani do ostatniego sektora startowego.

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

SPONSORZY WSPIERAJ?CY

 

SPONSORZY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 灵川县| 阳原县| 资讯| 泰来县| 温宿县| 将乐县| 怀化市| 古浪县| 澳门| 子长县| 江达县| 灵丘县| 北安市| 栾城县| 大兴区| 娱乐| 垫江县| 桃源县| 政和县| 建昌县| 伊通| 内江市| 桐城市| 清新县| 开远市| 阿拉善右旗| 沿河| 广饶县| 宜君县| 扬中市| 巴南区| 凤山市| 海门市| 靖江市| 深州市| 镇赉县| 神农架林区| 安宁市| 长岭县| 江川县| 赤峰市|