BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów - 25 KM

Data

Icons

1.03.2020

Miejsce

Icons

Polana Jakuszycka

Przewy?szenie

Icons

+ - 430 m

Dystans

Icons

25 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-1.03.2020

PROPOZYCJA trasy

Bieg Piastów 25 km

Pod wzgl?dem frekwencji trzeci najwi?kszy bieg narciarski na ?wiecie tej d?ugo?ci, nale??cy do ?wiatowej Ligi Narciarskich Biegów D?ugich Worldloppet. Trasa prowadzi przez pi?kne tereny Gór Izerskich.

Atmosfera mi?dzy zawodnikami wspania?a, pe?na rado?ci i przyjacielskiej rywalizacji. Bieg na 25 km jest Memoria?em Wandy i Jerzego Lechowiczów – niezwykle zas?u?onych dla rozwoju narciarstwa klasycznego w Polsce dzia?aczy i szkoleniowców.

 


 
 

Profil Trasy

Wkrótce
 

OPIS TRASY
 

START na Polanie Maliszewskiego - trasa w lesie równoleg?a do Polany Jakuszyckiej - Spacerówka - Rozdro?e pod Dzia?em Izerskim - wokó? Koziego Grzbietu - Spacerówka - Rozdro?e pod Dzia?em Izerskim - Inhalacyjna - Orle - Elektrownia Turów (Szklarska Droga) - na punkcie 24 w prawo - Zubek (13) - Czekolada - TV Polonia - fragmentem Górnego Duktu do Rozdro?a pod Cich? Równi? - Dolny Dukt - finisz na końcówce Dolnego Duktu. META.

 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS Od 01.09.2019 r.
do 30.09.2019 r.
Od 01.10.2019 r.
do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
do 12.01.2020 r.
Od 12.01.2020 r.
25 km CT 90,00 z? 110,00 z? 160,00 z? 200,00 z?
25 km CT i 50 km CT 170,00 z? 220,00 z? 320,00 z? 420,00 z?
30 km FT i 25 km CT 160,00 z? 200,00 z? 300,00 z? 380,00 z?
30 km FT, 50 km CT, 25 km CT 250,00 z? 320,00 z? 470,00 z? 620,00 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? osoby, które w dniu startu b?d? mia?y ukończone 12 lat, op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Biegi bran?owe: X Mistrzostwa Polski Stra?aków Państwowej Stra?y Po?arnej
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu:Za??cznik nr 2
 •  W pó?niejszym terminie podan? zostan? regulaminy klasyfikacji bran?owych
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu miejsc na li?cie startowej. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu),
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu,
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Transport na trasie Szklarska Por?ba – Polana Jakuszycka przed zawodami i po nich.
 • Bezp?atne smarowanie nart na stoiskach naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystanie z ogrzewanej szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Punkty ?ywieniowe na trasie.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Obs?uga medyczna.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego oraz mi?dzyczasów.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.
 • Profesjonalny serwis zdj?ciowy z zawodów.
 • Program dodatkowy.

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
21.02.2020 pi?tek 15:00 – 20:00
22.02.2020 sobota 8:00 - 17:00
23.02.2020 niedziela 8:00 - 16:00
24.02.2020 poniedzia?ek 15:00 - 17:45
27.02.2020 czwartek 12:00 - 21:00
28.02.2020 pi?tek 07:00 – 21:00
29.02.2020 sobota 07:00 – 18:00
1.03.2020 niedziela 07:00 - 09:45
 
Zawodnicy b?d? przydzielani do sektorów startowych wed?ug oceny organizatora, na podstawie:
 • Wyników z trzech ostatnich lat w biegach Worldloppet.
 • Wyników z innych biegów narciarskich na podobnym dystansie.
 • Po og?oszeniu oficjalnej listy startowej, je?li b?d? jeszcze miejsca, wszyscy zg?aszaj?cy si? b?d? przydzielani do ostatniego sektora startowego.

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

SPONSORZY WSPIERAJ?CY

 

SPONSORZY

 

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 汶上县| 全州县| 呈贡县| 廉江市| 柳州市| 大洼县| 博兴县| 开阳县| 客服| 丰都县| 元氏县| 仪陇县| 赞皇县| 九江市| 宣武区| 静宁县| 菏泽市| 潼南县| 连州市| 社会| 治县。| 三亚市| 新安县| 通州区| 洛川县| 江山市| 万载县| 重庆市| 新乐市| 韶关市| 常州市| 鸡西市| 白银市| 澳门| 得荣县| 康定县| 济源市| 伊通| 闸北区| 仪征市| 弥渡县|