BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg Piastów- 15km

Data

Icons

23.02.2020

Miejsce

Icons

Jakuszyce

Przewy?szenie

Icons

+ - 200 m

Dystans

Icons

15 KM

Technika

Icons

Klasyczna

Wydanie numeru

Icons

21.02-23.02.2019

Mapa trasy

Bieg Piastów 15 km

W pierwsz? niedziel? 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego zapraszamy do udzia?u w biegu na pi?tna?cie kilometrów.

Towarzyszy? mu b?dzie Bieg Przedszkola - je?li kto? ma ma?e dzieci, mo?e wybra? si? do nas z nimi. Pi?tnastka upami?tnia Stanis?awa Michonia - trzykrotnego zwyci?zc? Biegu Piastów na g?ównym dystansie, w tym pierwszej edycji w 1976 roku.


 
 

Profil Trasy.

Track GPX

 

Op?aty startowe 

 
DYSTANS Do 30.09.2019 r. Od 1.10.2019 r.
do 30.11.2019 r.
Od 01.12.2019 r.
do 31.01.2020 r.
Od 01.02.2020 r.
15 km CT 70,00 z? 80,00 z? 90,00 z? 100,00 z?
 
 

Informator

 • Uczestnikami zawodów mog? by? wszyscy, którzy op?ac? wpisowe oraz podpisz? w biurze zawodów o?wiadczenie o starcie na w?asn? odpowiedzialno??. Osoby w wieku poni?ej 18 lat zobowi?zane s? do posiadania zgody na udzia? od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Szczegó?y w regulaminie, dost?pnym poni?ej.
 • Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Regulamin dost?pny jest tutaj: REGULAMIN
 • Zgoda na start niepe?noletniego BP: Za??cznik nr 1
 • Zgoda na odbiór pakietu: Za??cznik nr 2
 • Zg?oszenia do 44. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego przyjmowane s? wy??cznie w formie elektronicznej poprzez formularz zg?oszeniowy, umieszczony na stronie www.www.uzqfzdi.tw, do wyczerpania limitu. Zg?oszenia telefoniczne nie s? przyjmowane.
 • Zg?oszenie uwa?a si? za wa?ne, gdy jest op?acone za po?rednictwem systemu zg?oszeń internetowych datasport.pl. B?dzie widoczne na li?cie startowej dopiero po zaksi?gowaniu op?aty startowej.
 

W ramach op?aty startowej otrzymacie:

 • Pami?tkowy medal (na mecie, pod warunkiem ukończenia biegu).
 • Numer startowy z chipem do mierzenia czasu.
 • Upominki od naszych partnerów.
 • Mo?liwo?? skorzystania z szatni.
 • Depozyt w trakcie zawodów.
 • SMS z wynikiem.
 • Posi?ek regeneracyjny na mecie.
 • Dyplom do wydrukowania.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • Profesjonalny pomiar czasu końcowego.
 • Profesjonalnie przygotowan?, zabezpieczon? i oznakowan? tras?.

ZOBACZ FILM

Wydawanie pakietów startowych oraz organizacja startu

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Por?ba
Pi?tek 21.02.2020  15:00 - 20:00
Sobota 22.02.2020 8:00 – 17:00
Niedziela 23.02.2020 8:00-09:45
 

Organizacja startu

Start wspólny, bez podzia?u na sektory.
 

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY I G?ÓWNY

Zdj?cia

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 梅河口市| 平阳县| 阿拉善左旗| 石河子市| 太仓市| 西乌珠穆沁旗| 叶城县| 宁都县| 古交市| 德庆县| 略阳县| 汝南县| 昌都县| 荆门市| 波密县| 道真| 固阳县| 兖州市| 贵溪市| 绥棱县| 县级市| 分宜县| 泸州市| 海盐县| 肥乡县| 收藏| 伊通| 通江县| 盐山县| 延吉市| 白银市| 南木林县| 英山县| 刚察县| 海晏县| 南投县| 历史| 莫力| 泰安市| 迭部县| 嘉黎县|